حالا درسته که روحانی گفته اختیار تام دارم ولی ظاهرا خامنه ای بهش گفته حسن زیاد با حسین قاطی نشو همون در حد جاست فرند کافیه !