جمشید مشایخی قراره به عنوان یک ایرانی اصیل که خون آریایی تو رگاشه بره از مسی معذرت بخواد احتمالا فرج الله سلحشور هم قراره نماینده اون دسته از ایرانی ها که به مسی فحش دادن بشه و این دو تا برن مذاکره و برنده شون هم میره جام جهانی !
ایرانی جماعت آخر خنده اس به خدا ! دو نفر بودن دوست پسر دوست دختر بودن هر دو هم ایرانی که تازه از ایران اومدن اسم پسره کامران و دختره هم شادی بعد ظاهرا دعواشون شده و از هم جدا شدن دختره هم رفته یه گربه خریده اسم گربه شو گذاشته کامران هی میاد جلو پسره و به گربه اش میگه : کامی بیا اینجا کامی اینکارو نکن و.... امروز شنیدم پسره هم رفته یه سگ خریده اسمشو گذاشته شادی !