یادمه بچه بودیم تازه یادگرفته بودیم کانسپچوال آرت اجرا کنیم یه چیزایی با کاغذ درست می‌کردیم شبیه قورباغه بود تهشو (همون باسنش!)رو که فشار می‌دادیم می‌پرید! اون البته کاغذی بودو فهم و شعورم نداشت ولی می‌پرید! حالا ما بزرگ شدیم و خیر سرمون با شعوریم، این همه ساله هی اونجامون رو فشار می‌دن ولی همینجوری نشستیم و تکون هم نمی خوریم !!