شما خونه تون مورچه داره ؟ (۲ نمره ) 

این عکس فقط دو توضیح داره :
ایرانیان هات ترین انسانهای روی زمین هستند که حتی دیدن این مانکن های پلاستیکی هم برایشان خطریه
مسئولین ایران دارای  قوی ترین فانتزیهای ممکن هستند !

بسیاری از «من هم دوستت دارم» ها نتیجه رودربایستی های است که «دوستت دارم»ها ایجاد می کنند و موضوع اصلی اینجاست که ما ایرانی ها با اینکه از همه ملل بیشتر تعارف می کنیم و می دونیم دروغه اما همیشه هم تعارفها روجدی میگیریم !
بعضی چیز ها حرمت دارند، مثل گریه کردن یک مرد آنور گوشی ...