آی کیو در حد سس خردل دقیقا در چه حدیه ؟
حالا ته ریش رو بگیم یه چیزی ، ولی من هیچ وقت فلسفه ی ته سبیل کریم باقری رو نفهمیدم
لقمان فحش خواهر مادر گذاشته هر کی دیگه ازش بپرسه ادب از که آموختی

ارزش علم و تکنولوژی در مملکتی که  ماست سون کاله  ۸۲۳۰هست ولی  ویندوز سون ۵۰۰۰ تومن هست واقعا چقدره ؟
سلامتی اعدامی که جرم رفیقشو گردن گرفت، بالای چوبه دار ازش پرسیدن حرف آخرت چیه؟
گفت :به رفیقم بگین از این بیشتر از دستم برنیومد

...


به سلامتی کسی که نمیشناسه منو ولی نوشته هامو میخونه تا از درونم با خبر باشه و بمن بفهمونه که تنها نیستم ...