یقینا در ایران فردا باید اعدام ملغی شود الا برای اونهایی که توی خیابون از هر جسم صیقلی به عنوان آینه برای مرتب کردن موهاشون استفاده میکنن