خودم را می بینم که دارم دوست داشته نمی شوم . هر شب . بی هیچ تلاشی برای دوست داشته شدن . صبح که بیدار می شوم اذیتم ، خسته ام و اندوهگینم . 
و این خیلی بی رحمانه است .

یه ایده تبلیغاتی دارم که همینجوری مفت و مجانی در اختیارکاندیداهای انتخابات آتی میگذارم و اون اینکه برای کسب رای گالنهای چهارلیتری بنزین بدن به مردم، طرف تا دیروز مدافع سینه چاک روحانی بود الآن قیمت بنزین رو دیده فی الفور تبدیل شده به دشمن خونی روحانی و نظام و چه بسا کل حاکمان خاورمیانه ! این ثابت می کنه مقوله بنزین ازهمه چیز حتی آزادی احزاب آزادی مطبوعات و زندانیان سیاسی مهمتره !

پسر خالم رفته سربازی بهش گفتم سریع یه عکس بزار تو فیس بوک با تگ #سرفراز کلی معروف میشی حتی میتونی پروفایل II و چه بسا III و ایضا VII هم بزنی اصن بعد خدمت با همین عکس شیرین میتونی پناهندگی هم بگیری ! قدر خودتو بدون #مابیشماریم !!
 
مامان خوب هستی؟
رو براهی ؟
جات خوبه؟
مامان بهت گفتم من کشتی رو باختم؟
من همه چی رو باختم مامان …
قبلا بودی ، یه دستی سر من میکشیدی ….
یه مهربانی با من میکردی الان که …
مامان جان یه دعا کن یه فرجی بشه ، شبه عیدی من و زن و بچه من ، من شرمنده نشن مادر جان ….
مادر اگر زحمتی نبود یه شب یه تک پا هم بیا به خواب بابا یه صحبتی باهاش بکنین عشق تو دیوانه کرده …
مادر جان من پیش پیش عید تو هم تبریک میگم ، من معذرت میخوام من دیر به دیر میام مادر جان ..


منتظر ماندن برای اتفاقی که زیرو رویش کند هم دیگر کسالت بار شده است. نا امیدی اجازه هیچ کاری را نمی دهد. هنر راه به جائی نمی برد. زبانی ندارد. الکن است. هر چه در زندگی دیگران سرک می کشد نمی تواند راه حلی بیابد، الگوئی بگیرد، چیزی بفهمد. آنها چه می کنند که او نمی تواند. چطور ادامه می دهند. دوست دارد تمام شود ....