تو ایران  راننده تاکسی ها فیلسوف می شوند ولی تو خارج  فیلسوف ها راننده تاکسی !

نهنگ، نهنگ ! 
دكتر شريعتي به  لپ تاپش وقتی هنگ می کنه و به پرت پرت میفته! 

همه فریب می خورند اما فقط این انسانهای احمق هستند که دوبار یک فریب را می خورند !

حالا این شورای نگهبان واقعا تنگ نظره یا داره ادای تنگهارو در میاره ؟ 
یکی دیگر ازنکات عجیب خاندان خمینی اینه که برادرش فامیلیش پسندیده است دخترش مصطفوی 

دختر آیت‌الله خمینی: امام می‌گفت هاشمی برای رهبری صلاحیت دارد 
هاشمی : امام می گفت آقای خامنه ای برای رهبری لیاقت دارد
پیدا کنید خالی بند رو !
بعدها برای بچه هایمان تعریف خواهیم کرد که آره بابا جان ما نظامی داشتیم که رئیس تشخیص مصلحتش صلاحیت نداشت  

از اول شلوغي هاي سوريه هر بار كه اخبار تلويزيون ايران رو نگاه مي كنم ميگه ارتش سوريه درحال پيش روي است و فيلان موندم چرا تا حالا به قطب شمال نرسيده اين ارتش سوريه ؟

عزت الله انتظامی بايد بعد از ردصلاحیت مشایی بهش مسج بزنه و بگه چرا ناراحتین؟ یه خورده شاد باشین !
نکته جالبش اینجاست که شورای نگهبان با دبیری ۸۷ ساله(احمد جنتی) اومده میگه هاشمی رفسنجانی ۷۹ ساله کهولت سن داره !
ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﺁﻳﺎ ﻳﺎﺭی ﻛﻨﻨﺪﻩ ای نیست ﺩﻳﺪﻡ ﭼﻪ ﺟﺎﻱ ﻳﺎﺭی ؟ ﺁﺩمی ﻛﻪ ﺭﻧﺞ ﻃﻠﺐ ﺑﺮ ﺧﻮﺩ ﻫﻤﻮاﺭ می ﻛﻨﺪ ، ترک دیار می کند ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻳﺎﺭ ﺟﻭﻳﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﻳﺎﺭی!
ﻫﻞ ﻣﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﺭﻫﺎ ﻛﻦ، ﻫﻞ ﻣﻦ ﺣﺒﻴﺐ ﺳﺮ ﻛﻦ …
حيف رياست جمهوري فقط مال رجال است وگرنه حتما ارميا هم احساس تكليف ميكرد