سئوالی که الان مطرحه اینه که حالا الهه راستگو دروغگو ولی کی دقیقا راستگو هست تو این سیستم ؟