مشکل اصلی ما اینه که حرفهامون رو نمیگیم تایپ می کنیم !