مملکتی که توش «شاد شدن دشمن» یه فاکتور توی تصمیم گیری های کلان باشه، جای زندگی نیست.