بعضی وقتا یه حرفهایی میزنند آدم دلش برای مظلومیت رهبر می سوزه ! چرا عاخه ایشون رو ناراحت می کنن واقعا کدام گردن کلفتی انتخابات آزاد را مطرح کرد؟ مگه میشه اصن جمهوری اسلامی و انتخابات آزاد ؟ خو نزنین این حرفارو !