اگه چیز بامزه‌ای هست بگین ما هم بخندیم ! همین جمله که همه معلمها این را بیان میکردن دلیل محکمی است که طفلی ها پایه خنده و هر کر بودند ولی سوژه خوب دم دستشون نبود !