امروز بمناسبت ارتحال آقا مجتبی تهرانی حاج منصور ارضی و حاج سعید حدادیان و حاج محمود کریمی قراره با هم مداحی کنن ! و البته شما نمیفهمی اینو ینی چی ولی برا بسیجیا مث اینه که مادونا و لیدی گاگا با استینگ کنسرت مشترک بذارن !