جواد خیابانی : علی کریمی با "تکنیک سلولهای بنیادی" دریبل میزنه!
حالا یعنی چی این دیگه بماند حتما یه شوخی بین خود جواد خیابانی و علی کریمی هس !