حسین رضازاده پیروزی اوباما در انتخابات آمریکا رو به مقام معظم رهبری تقدیم کرد