البته همه اینها رو گفتم قبول اینا به کنار ولی دیگه نمیشه منکر این شد که  یه بار بوش زنگ زد و گفت این دختره که خیلی دلبره از جنیفر لوپز ما بهتره، نیناش ناش هم بلده؟!