الان که فکر می کنم می بینم آقا خیلی عمیق بوده حرفاشون که فرمودن تحریم شدیم و خیلی سخته ولی بی خیال به فکر سان فرانسیسکو باشید که جمعیت زیاد کنیم بعد بریم جنگ !