یادمه دم  پاسگاه جاده چالوس از کرج که بیرون می اومدی تا مدتها یه نیسان بود که له شده بود بعد عقبش نوشته بود که بیمه ابوالفضل  حالا اینکه صاحبش رفته بود بعد تصادف  عراق واسه گرفتن بیمه‌ش  رو نمی دونم ولی به نظرم اگه مسئولین روزنامه کیهان ی کم برن تحقیق کنند شاید مسئولین اون پاسگاه رو بشه به عنوان افسران جنگ نرم و تهاجم فرهنگی دشمن جا زد که با نشون دادن اون وانت سعی در کمرنگ کردن اعتقادات مردم داشتن !