بقول حامد بهداد كه ي بار گفت حيف اين گوشي و اين هدفون نيست اين دري وري هارو باهاش گوش ميدي!حالا نميگم دقيقامنظورش كي بود ولي واقعا راس ميگف!
البته بماند كه همين حامد بهداد و مهران مديري هم با اينكه رفيقمون هم هستن و مخلصشونم ولي عاخه چرا دوروبر خوانندگي رفتن ؟