فارس وابسته به سپاه پاسداران گزارش داده که داوود احمدی نژاد، برادر محمود احمدی نژاد سکته کرده است و به دلیل عارضه سکته مغزی به بیمارستان بقیه الله منتقل شده است. باشگاه خبرنگاران جوان، وابسته به صدا سیما با تکذیب این خبر گفته است: داوود احمدی نژاد برادر رئیس جمهور تنها علایم سکته را داشته است ! از همین دو خبر این دو خبرگزاری می شود فهمید اوضاع جناح بندی و علایق سیاسی یکدیگر را !