دم نتانیاهوهم گرم که با شاهکار نقاشی اش ثابت کرد به غیر از احمدی نژاد هم هستند کسایی که داغونن و میان سازمان ملل سخنرانی میکنن!