غرق شدن ۱۷۵ نفر طی تعطیلات تابستان در شمال ایران


با این حساب آمریکا و اسرائیل مگه احمق هستن به ایران حمله کنند ؟ هوا یه ذره دیگه گرمتر بشه فک کنم کل ملت تو شمال و جنوب کشور لب دریا می میرند !