طی دو روز گذشته پور محمدی و رحیمی مدام به همدیگه بدوبیراه میگن و هی دست همدیگر رو رو میکنن و دزدیهاشونو رو میکنن لحظاتی پیش آخرین گفتگوی این دو پخش شد : واکنش تازه پور محمدی به محمد رضا رحیمی: پدر سگ اون ضبط پایونیر که از روی ماشین لاریجانی برداشتی یادته؟ محمد رضا رحیمی هم در جواب : خفه شو خودت اول اون ایران چک رو از داشبورد برداشتی !