نزدیک یکماه از زلزله آذربایجان می گذرد و من کسی را می شناسم که چند روزی را رفته برای کمک و تا الان بیست تایی عکس پروفایل عوض کرده از حضور داوطلبانه و خداپسندانه اش به مناطق زلزله زده ! واقعا که خدا اجر بده و قدر این عزیزان را بدانید !