کلا نمی دونم این چه دردیه آخوندا دارن هر سوراخی رو می بینند یه انگشتی توش باید بکنن !