طرف تنها فيلمي كه تو زندگيش گرفته فيلم عروسي خواهرشه با اين دوربينهاي ويديو VHS اونوخ اومده تو پروفايل ف ب نوشته فيلمبردار سينمايي و مستند !