طرح نمايندگان مجلس برای «بستن تنگه هرمز» با هدف مقابله با تحريم کنندگان در مجلس در حال بررسی است ، این نمایندگان اعلام کرده اند قبل از هرچیز باید دید تنگه هرمز واقعا تنگه یا ادای تنگها را دارد در می آورد .