چقدر تهوع آوره وقتی یکی ادای عاشقا را برات در میاره در صورتی که تو میدونی تو مغز خرابش چی می گذره و فقط باید یک لبخند مسخره بزنی ..