براي چند روز آينده ميخوام ريش پرفسوري بذارم خلاصه سئوالي بحث علمي اي چيزي داريد از الان آماده باشيد كه بپرسيد ازم خلاصه حيفه ديگه از پرفسور استفاده كنيد .