من دارم اعتقاد پیدا میکنم که اینا که شبا ساعت ١٢ میخوابن مریضن و اینا که ٥ صبح میخوابن قابل ترحم . باید دانشمندا این موضوع رو اثبات کنن