يارو اومده بيرون ازكشور از بس علف کشیده چت كرده رفته پي كارش اونوقت داره براي من از جمهوري اسلامي دفاع ميكنه و میگه امير فرشاد من خودم چند ماه پيش ايران بودم تحریم ها خیلی داغون کرده کشورو، شهید داده جانباز داده داغونمون کرده ولي ملت باز پشت اين حكومت وايسادن !