پس از شكايت شاهين نجفي از آيه الله صافي گلپايگاني ايشان در صف متقاضيان ويزاي سفارت آلمان ديده شده صافي گفت:انشاالله ويزا بدن بموقع خودمو به دادگاه مي رسونم .