این‌قدر پـُز خوب بودن خود را ندهید. بد بودن هوش و استعداد بیشتری می‌خواهد