یعنی مازوخیست‌ها از این‌که به جهنم بروند ناراحت می‌شوند؟