چرا الکی مدام اینور و اونور مینویسن رفیق بی‌کلک مادر ! ینی شماها این جمله رو یادتون رفته: عزیزم ! تو خونه‌ی مامان‌بزرگ بمون تا من با خاله‌هات برم آمپول بزنم !