یکی از دغدغه هام هم اینه که ببینم دقیقا چه کسی بود که این "شکر خوردم " رو گفته و اصولا چه سنخیتی بین شکر و پی پی دیده تو اون لحظه !