عکس

دیدی همه روزام ، شب کردی . شبام و روز. دیدی اومدی به خوابم و زندگی ام شده نشستن و انتظار. دیدی دیگه نمی تونم ببینم چهره ها رو، نمی تونم بشنوم صداها رو. تو نی نی چشمام ،عکس تو چسبیده .... دیدی ؟ نه ! حالا برو هر کافه ای که دوست داری بشین و سیگار بکش. هر کی رفته بالای کوه منو دیده.. زیر اون درخت دور یکی داره گل می کاره...دیدی ؟ نه ندیدی دود جلوی چشمات بود و یه عالمه تصویر پونز خورده رو دیوار...