به کی بنویسم ؟
هان ؟ وای ببخشید براتون مسئولیت داره البته جواب بدید.یادم نبود.پس به افتخارغریبه های مجازی!
می دونین . ای غریبه ها، خانم ها و آقایون اصلا این یه قاعده است : « رویا همیشه نازاست » اما از اونجاییکه هر قاعده ای یک استثنا داره ...یا اینکه گول می زنیم و خودمون می گیم استثناء داره و واقعا فکر می کنیم که استثنا داره. پس ما با پدیده های حاد روانی رو به رو می شیم که استقبال جهانی پیدا می کنه مثل کتاب احمقانه شازده کوچولو... سنت اگزوپری خول و چل ! یا همین نمونه ایرانی اش فیلم مسخره طوقی! . کی می گه طوقی تکه ؟ برو بابا هزارتا کفتر مثل اون تو دنیا هست. اینا همه قصه اس، توهمه ! رویا نازاست بدون استثناء.
مثلا همین نامه اصلا می دونین یعنی چی ؟ کی می گه با شفاقیت تمام احساسات رو منتقل می کنه ؟ نه بابا گاهی از بس‌آدم پاسخگو می شه سنسورشو از دست می ده ! اصلا می شه دولت پاسخگو و خر کیف هم می شه که وقتی یکی می گه بچه ام معتاده . می گه صد هزار تومن بهش بدین! تازه وقتی هم جوابگو یه جوری حالیت می کنه که آ!ا آ! آ!. نامه ؟ برو بابا ! ازین چیزا زیاده ! روزی هزارتا نامه به دولت می رسه! بلاخره باید به همه این ها جواب داد. دنیای ارتباطات یعنی همین ! یعنی به جای «معشوق من» نوشت «عاشق تو»! ها ! ها! یا به راحتی از واژه « هر کسی» استفاده می کرد! بیا یه دل سیر بخندیم به اون که می گه «من هستم تا وقتی تو باشی» و اون یکی خر هم باور می کنه ! .... اما خانم ها و آقایون ....جری نشید. همتون .. .ها ! ها! بهم می خندید .... شلوار اضافه هست نگران نباشید... می ره تو حلق همتون!