شک ندارم سال جدیدی زندگی مثه یه گلابی میره توی من .
وای به حالم هنوز فروردین هستیم و  در خم انحنای اولی گلابی هستم