حالا هر روز فاجعه زیستن را در انتظار یک معجزه نفس می کشم ...