سلامتی بچه هایی که توی همه ی چیزهای دنیا فقط آرزو دارن و حسرت