آدم ها را ترک می کنی. اما پسوردها می مانند. پسوردهایی که سال تولد طرف است.
پسوردهایی که می گویند فلانی دوستت دارد