ديروزها


با تو

روی تخت

داغ ِ داغ

.

.

.

می‌لرزم

روی تخت

بی‌تو

امروزها