دنیای بی تو

دلم می‌گیرد.
یک قدم مانده به تسخیر تمام دنیا دلم می‌گیرد که نکند تو،
توی آن یک قدم نباشی
 دنیا تسخیر شدنیست؛ خواهد بود؛ رام؛ اهلی؛
با طعم نسکافه و شکلات تلخ…
و تو