دلم می‌گیرد.
یک قدم مانده به تسخیر تمام دنیا دلم می‌گیرد که نکند تو،
توی آن یک قدم نباشی
 دنیا تسخیر شدنیست؛ خواهد بود؛ رام؛ اهلی؛
با طعم نسکافه و شکلات تلخ…
و تو