آدمها اگه نتونن دل همدیگر رو به زندگی امیدوار کنن اصلن به چه درد هم میخورن خب.