یه وقتایی هم وقتی یکی میخواد بره نباید جلوش رو بگیری خب.
یه وقتایی هم باید به آدمهای که توی حاشیه زندگیت هستند بیشتر فرصت بدی که بیان توی اصل زندگیت.
یه وقتایی هم باید بذاری خاطره تو رو با خودشون ببرند توی عمق رویا و خاطره.
یه وقتایی هم باید خودت رو ولو کنی به تمامی در آغوش کسی که آرامش بخشه برات.
یه وقتایی هم خنده های آدم همراه با زخمه خب.
یه وقتایی هم باید بذاری جای یه آدمهای خالی باشه توی زندگیت.
یه وقتایی هم خودم رو پشت کلمه ها قایم میکنم خب.