تو چه دوری از من دریا... و چه نزدیکی با من... که دلم را خیس می‌کنی