دلم تنگه... و اشک‌ها درمان این درد نیستند... کاش می شد ببینمت